Project 2018

Vanuit de goede samenwerking tussen de stichting Vrienden van Ghana - Laarbeek en het revalidatiecentrum in Ghana, is door de board-members verzocht een coördinerende rol te spelen bij de fondsenverwerving ten bate van de realisatie van een zonnepanelen systeem. Dat dit uitermate dringend nodig is, heeft ons bestuurslid en instrumentmaker Teus van de Kamp onlangs ondervonden bij zijn meest recente bezoek in januari/februari 2018.

Er zijn twee belangrijke redenen voor:
  1. Het elektriciteit netwerk in Ghana is onbetrouwbaar. Dat leidt in de orthopedische werkplaats tot schade in de productie; als er met kunststoffen wordt gewerkt en de oven valt uit, kan het materiaal worden weggegooid. Maar ook als er onder vacuüm een prothese koker wordt gemaakt en het vacuüm valt weg kan al het werk opnieuw gedaan worden. Dit gebeurt met enige regelmaat. Deze situatie is onwenselijk en brengt natuurlijk ook een flinke nadelige kostenpost met zich mee.
  2. De kosten voor elektriciteit zijn hoog in Ghana. Ze vormen een zware last op het budget van het centrum.

Voor de toekomstbestendigheid van het revalidatiecentrum is dit solar systeem een must en onderstrepen we van harte. Voorwaar een duurzaam project!

Via allerlei acties willen we proberen binnen één jaar, dus geheel 2018, de benodigde €25.000 bij elkaar te krijgen. Dit project wordt ondersteund door Wilde Ganzen.

Dus: doet u mee? Doneer dan nu uw (structurele) bijdrage. U hebt kunnen lezen dat uw bijdrage voor meer dan 99% aan het project wordt besteed én daarnaast kunt u uw gift in aftrek brengen bij uw belastbaar inkomen.

Wij als stichting roepen verenigingen, scholen, kerken en serviceclubs op om in actie te komen voor dit project. Natuurlijk ondersteunen en helpen we u daar waar mogelijk deze acties op te zetten en uit te voeren.

https://www.npostart.nl/VPWON_1288124