Het doel van de stichting is: Het ondersteunen van projecten in Ghana op het gebied van gezondheidszorg.

De stichting richt zich specifiek op het uitbreiden van kennis en het leren werken met nieuwe technieken en materialen aan medisch personeel. Hr. Teus van de Kamp, orthotist/prosthetist en bestuurslid van de stichting, heeft hierin een voortrekkersrol. In 2014 heeft hij een scholingsprogramma van drie maanden aan zes studenten voltooid.

Sindsdien wordt er jaarlijks voor een periode van 8 weken door Teus van de Kamp bijgeschoold en gesuperviseerd in diverse ziekenhuizen/centra. Voor instrumentmakers is het contact met de Nederlandse orthopedisch technoloog erg stimulerend en motiverend. Deze jonge techneuten stellen veel prijs op deze kennisoverdracht. Inmiddels is er de afgelopen jaren een zeer goede werkrelatie ontstaan tussen de stichting Vrienden van Ghana-Laarbeek en diverse ziekenhuizen.

Een aantal projecten zijn de afgelopen jaren, onder andere in samenwerking met Wilde Ganzen, gerealiseerd.