Het doel van de stichting is: Het ondersteunen van projecten in Ghana op het gebied van gezondheidszorg specifiek hierbij is de stichting gericht op het Hope for Children and Aged Rehabilitation centre in Abesim Ghana.

De stichting richt zich nu, na de voltooing van het centrum, specifiek op het uitbreiden van kennis en het leren werken met nieuwe technieken aan medewerkers van het centrum. Hr. Teus van de Kamp, orthotist/prosthetist en bestuurslid van de stichting, heeft hierin een voortrekkersrol. In 2014 heeft hij een scholingsprogramma van drie maanden aan zes studenten voltooid.

Sindsdien wordt er jaarlijks voor een periode van 8 weken door Teus van de Kamp bijgeschoold en gesuperviseerd in de werkplaats van het centrum. Voor Charles jr. en de andere instrumentmakers is het contact met de Nederlandse orthopedisch technoloog erg stimulerend en motiverend. Deze jonge techneuten stellen veel prijs op deze kennisoverdracht. Inmiddels is er de afgelopen jaren een zeer goede werkrelatie ontstaan tussen de stichting Vrienden van Ghana-Laarbeek en Charles Mensah en zijn zoon alsook de board members.

Een aantal projecten zijn de afgelopen jaren, onder andere in samenwerking met Wilde Ganzen, gerealiseerd.