Jaarrekening

Stichting Vrienden van Ghana - Laarbeek   2017

Inkomsten

Uitgaven

4449,22

 

Saldo 1-1-2017

130,55

 

Kosten Rabobank

2043,68

 

Donaties en giften

81,73   IT kosten website

67,01

 

reis donatie - kosten

 

 

 

 

 

 

6347,63

 

Saldo op 31-12-2017

           

6559,91

 

Totaal Inkomsten

6559,91

 

Totaal Uitgaven

< vorig boekjaar (2016)