Jaarrekening

Stichting Vrienden van Ghana - Laarbeek   2016

Inkomsten

Uitgaven

2219,18

 

Saldo 1-1-2016

127,50

 

Kosten Rabobank

6342,00

 

Donaties en giften

2965,59

 

transport container project

 

 

 

985,00

 

Project kosten

     

33,87

 

IT kosten

 

 

 

4459,22

 

Saldo op 31-12-2016

           

8561,18

 

Totaal Inkomsten

8561,18

 

Totaal Uitgaven

< vorig boekjaar (2015)     volgend boekjaar (2017) >