Jaarrekening

Stichting Vrienden van Ghana - Laarbeek   2015

Inkomsten

Uitgaven

3590,29

 

Saldo 1-1-2015

6160,29

 

Kosten Rabobank en verschepen container

5280,00

 

Donaties en giften

500,00

 

Overboeking naar project Charles Mensah

9,18

 

reis donatie - kosten

 

 

 

 

 

 

2219,18

 

Saldo op 31-12-2015

           

8879,47

 

Totaal Inkomsten

8879,47

 

Totaal Uitgaven

< vorig boekjaar (2014)     volgend boekjaar (2016) >