Welkom bij HelpCharles.nl

De stichting "Vrienden van Ghana-Laarbeek" is een particulier initiatief met als doel het ondersteunen van medische projecten in Ghana.

 

helpen of doneren

project2018voltooid

Daarnaast willen we bijdragen aan bewustwording van de problematiek waarmee ontwikkelingslanden als Ghana te maken hebben.

We beijveren ons om de kosten van beheer en administratie zo laag mogelijk te houden en omdat wij alleen met vrijwilligers werken hebben we  nauwelijks overheadkosten. Meer dan 99% van de gelden die wij ontvangen gaan rechtstreeks naar de projecten in Ghana!